Usługi projektowe w budownictwie - inż. Edward Knapczyk

Rzeczoznawstwo

rzeczoznawca.jpg

W 2002 roku inż. Edward Knapczyk został ustanowiony przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzją nr 3/2002/RZ z 14.01.2002 Rzeczoznawcą Budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg i nawierzchni lotniskowych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

Numer wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych: 97/02/R/C

Od 2002 roku do dnia dzisiejszego powstało szereg ciekawych opracowań i ekspertyz, między innymi:

– Ocena wytrzymałości stropów nad parterem i stanu technicznego ścian piwnicznych w budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Wałbrzych, ul. Matejki 6 (2002),

– Ustalenie przyczyn uszkodzeń ścian ze wskazaniem sposobu naprawy w budynku administracyjnym i w halach produkcyjnych zakładu GLAVERBEL -PAMARGLAV sp. z o.o. , Wałbrzych, ul. Jachimowicza 11 (2002),

– Określenie nośności stropu pod archiwum w budynku biurowym i nośnoiści podciągu w warsztacie samochodowym, Zakład Energetyczny, Rejon Strzegom, ul. Wojska Polskiego 49 (2002),

– Ustalenie przyczyn uszkodzeń budynku mieszkalnego w Boguszowie, ul. Nowotki 16, ze wskazaniem sposobów naprawy (2003),

– Ustalenie przyczyn uszkodzeń stropów i ścian ze wskazaniem sposobów naprawy, wielorodzinny bud. mieszkalny, Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 30 (2003),

– Ocena przyczyn zawalenia sie sufitu podwieszanego w sali czytelni budynku szkolnego, ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia sufitów w pozostałych pomieszczeniach, Wałbrzych, ul. Wrocławska 10 (2003),

– Ocena stanu technicznego i prawidłowości funkcjonowania przewodów kominowych w bud. mieszk.-usług., Wałbrzych, Rynek 7 (2004),

– Ocena stanu technicznego podstawowych elementów konstrukcji zabytkowego budynku Rynek 21 w Wałbrzychu, ze wskazaniem sposobów naprawy (2005),

– Ocena stabilności wewnętrznej ściany sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu, ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia (2005),

– Ocena stanu technicznego, bezpieczeństwa użytkowania oraz opłacalności remontu bud. mieszkalno-usługowego, Boguszów-Gorce, ul. Kamieniogórska 9 (2005),

– Ocena stanu technicznego części budynku objętej wybuchem gazu, bud. mieszkalny, Wałbrzych, ul. Mieszka I 16 (2006),

– Ocena nośności stropów nad piwnicami i możliwości wykorzystania pomieszczeń parteru na archiwa, budynek administracyjny, Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24 (2006),

– Ocena stanu technicznego obiektów szkolnych ze wskazaniem sposobów naprawy i zabezpieczeń, Sobótka Górka, ul. Zamkowa 13 (2006),

– Ekspertyza dot. nośności i stanu technicznego przekrycia nad basenem i salą gimnastyczną budynku sportowego Zespołu Szkół Specjalnych w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5a (ze wskazaniem sposobu zabezpieczenia) (2006),

– Ocena stanu techn. elementów konstrukcji nośnej budynku rozdzielni 10 kV, Wałbrzych, ul. P. Wysockiego, ze wskazaniem sposobu likwidacji powstałych uszkodzeń (2006),

– Ekspertyza dot. stanu techn i nośności stropu pod salą widowiskową Związku Emerytów, Świebodzice, ul. Żeromskiego 13-15 (2006),

– Wskazanie sposobu zabezpieczenia muru oporowego przy budynku Zespołu Szkół nr 8. Wałbrzych, al. Wyzwolenia 5 (2006),

– Wskazanie sposobu zabezpieczenia świetlika nad salą poczekalni w budynku Przychodni  „Na Browarnej” w Wałbrzychu (2006),

– Ocena możliwości adaptacji pomieszczeń parteru wielorodzinnego budynku mieszkalnego na potrzeby ogólnodostępnej apteki, Wałbrzych, ul. Piłsudskiego 3 (2006),

– Ocena nośności stropu hali produkcyjnej firmy „Quin Polska” so. z o.o., Wałbrzych, ul. Stacyjna 16 (2007),

– Ekspertyza dotycząca stanu technicznego, określenia nośności i wskazania sposobu zabezpieczenia stropu nad widownia w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu, ul. Buczka 16 (2007),

– Ekspertyza dotycząca oceny stanu technicznego i opłacalności remontu budynku gospodarczego WPWiK w Boguszowie-Gorcach, ul. Racławicka 18A (2007),


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/knapczyk/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2740