Usługi projektowe w budownictwie - inż. Edward Knapczyk

Usługi projektowe

Oferujemy sporządzanie szczegółowych projektów budowlanych i wykonawczych dla obiektów całkowicie nowych oraz dla wszelkich przebudów, adaptacji i remontów – w budownictwie mieszkaniowym, ogólnym i przemysłowym. Projekty opracowujemy we wszystkich branżach budowlanych: Architektura, Konstrukcja, Instalacje i sieci sanitarne, Instalacje elektryczne i Kosztorysy.

W razie potrzeby zapewniamy wykonanie niezbędnych opracowań specjalistycznych, takich jak: geologiczne badania podłoża gruntowego, opinie, orzeczenia i ekspertyzy konstrukcyjne, oceny oddziaływania na środowisko, itp.

Kompletną dokumentację oddajemy do rąk Inwestora wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami właściwych instytucji państwowych lub rzeczoznawców (dotyczących uzgodnień branżowych, bhp i ergonomii, ochrony p.poż i ochrony sanitarno-epidemiologicznej).

Od szeregu lat z naszych usług korzystają inwestorzy prywatni, spółki, przedsiębiorstwa oraz instytucje i urzędy państwowe. W czasie naszej dotychczasowej działalności powstało bardzo dużo różnorodnych opracowań projektowych – w większości zrealizowanych lub przeznaczonych do realizacji w najbliższym czasie. Skrócony wykaz naszych opracowań zamieściliśmy na stronie „O firmie”.

Zakres usług :

 • projektowanie nowych obiektów – mieszkalnych, przemysłowych, gospodarczych,
 • projektowanie remontów i przebudów,
 • projekty rozbiórek,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • kosztorysy budowlane,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • rzeczoznawstwo

Branże:

 • architektura
 • konstrukcje budowlane
 • instalacje sanitarne
 • instalacje elektryczne
 • kosztorysowanie

Zobacz także:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/knapczyk/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2876