Usługi projektowe w budownictwie - inż. Edward Knapczyk

Wykaz ważniejszych projektów wykonanych po 2010 roku

 1. Projekty wymiany stropów międzykondygnacyjnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 2 i alei Wyzwolenia 46 w Wałbrzychu (2011),
 2. Przebudowa płaskiej części dachu nad kompleksem budynków ZUS przy ul. Słowackiego 16A w Wałbrzychu (2011),
 3. Wzmocnienie stropu w pomieszczeniu serwerowni w budynku ZUS przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu (2011),
 4. Projekt indywidualnego domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu działki, Czarny Bór, ul. Malinowa (2011),
 5. Projekt pełnej przebudowy budynku mieszkalnego, Świebodzice, ul. Szkolna 19A (2011),
 6. Projekt kompleksowego remontu budynku mieszkalnego przy ul. Przodowników Pracy nr 14 w Boguszowie-Gorcach (2011),
 7. Projekt przebudowy konstrukcji hali na potrzeby kotłowni parowej, „Global Pollena”, Jawor, ul. Kuziennicza 15 (2011),
 8. Projekt remontu dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej 1 w Wałbrzychu (2011),
 9. Przebudowa dachu nad budynkiem mieszkalnym, Wałbrzych, ul. Wilcza 44 (2011),
 10. Remont balkonów na frontowej śćianie zabytkowego budynku przy ul. Moniuszki 39 w Wałbrzychu (2011),
 11. Projekt uporządkowania przewodów wentylacji grawitacyjnej w bud. mieszkalnym, Wałbrzych, ul. Ludowa 1 (2011),
 12. Projekt remontu elewacji i dachów, z zabezpieczeniem elementów konstrukcyjnych, zabytkowych budynków: dawnej stolarni, maszynowni szybu „Wojciech” oraz wieży nadszybia szybu „Wojciech”,  na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”, (2011),
 13. Projekt uporządkowania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w bud. mieszkalnym, Wałbrzych, ul. Bogusławskiego 28 (2011),
 14. Projekt remontu i zabezpieczenia kościoła polsko-katolickiego p.w. Zesłania Ducha Świętego, Wałbrzych, ul. Garbarska 7 (2011),
 15. Adaptacja budynku mieszkalno-zagrodowego na dom rekreacyjno-wypoczynkowy, Lubawka, ul. Podgórze 112 (2011),
 16. Projekt systemu oddymiania klatek schodowych wraz z instalacją hydrantową i przyłączem wodociągowym, Przedszkole Miejskie nr 6, Świdnica, ul. Komunardów 2 (2011),
 17. Projekt przystosowania pomieszczeń do montażu urzędomatów w Inspektoratach ZUS w Jeleniej Górze, Kłodzku, Świdnicy i Dzierżoniowie (2011),
 18. Projekt drogi dojazdowej dla karetek Pogotowia Ratunkowego wraz z wiatą do przyjęcia pacjentów, Izerskie Centrum Pulmunologii i Chemioterapii w Szklarskiej Porębie, ul. Sanatoryjna 1 (2012),
 19. Projekt pracowni tomografii komputerowej w budynku Izerskiego Centrum Pulmunologii i Chemioterapii w szklarskiej Porębie (2012),
 20. Remont muru oporowego oraz nawierzchni placu na terenie działki Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu (2012),
 21. Wielobranżowy projekt przebudowy istn. budynku gospodarczego na dom jednorodzinny z wolnostojącymi budynkami warsztatowo-gospodarczymi, Nowe Bogaczowice, ul. Główna (2012),
 22. Projekt przebudowy pomieszczeń w budynku Przychodni „Piaskowa Góra” – dodatkowe gabinety lekarskie z pokojem szczepień (2012),
 23. Projekt remontu zewnętrznych galerii komunikacyjnych wraz ze zmianą sposobu ich odwodnienia w budynku mieszkalnym w Świdnicy, przy ul. Siostrzanej nr 1-25 (2012),
 24. Projekt konstrukcji budynku mieszkalnego w Ludwikowie (2012),
 25. Projekt rozbudowy i przebudowy istniejących budynków mieszkalno-gospodarczych, Boguszów, ul. Świerczewskiego nr 27 (2012),
 26. Projekt remontu i zabezpieczenia budynku mieszkalnego przy ul. M. Buczka nr 3 w Wałbrzychu (2012),
 27. Projekt kompleksowego remontu budynku mieszkalnego przy ul. Ciernie nr 14 w Świebodzicach (2012),
 28. Projekt zespołu garaży dla samochodów osobowych przy ulicy Górniczej w Boguszowie-Gorcach (2012),
 29. Projekty remontu elewacji wraz z termoizolacją dla budynków mieszkalnych w Wałbrzychu, przy ul. Mickiewicza 69 i Dmowskiego 7 (2012),
 30. Projekt remontu i zabezpieczenia odspojonej ściany szczytowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kopernika 5 w Boguszowie-Gorcach (2012),
 31. Projekt dostosowania budynku Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej (2012),
 32. Projekt zadaszenia istniejącej wiaty stalowej na terenie zakładu „FaureciaWałbrzych”, ul. Jachimowicza 6, Wałbrzych (2012),
 33. Projekt wewnętrznego szybu dźwigowego w budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Wałbrzych, ul. Mateji 6 (2012),
 34. Projekt zabezpieczenia fundamentów i uszkodzonych ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym przy ul. Kamieniogórskiej 19-19a w Boguszowie-Gorcach (2012)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/knapczyk/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2740