Usługi projektowe w budownictwie - inż. Edward Knapczyk

Wykaz ważniejszych projektów wykonanych w latach 2001-2005

 1. Wielobranżowy Projekt przebudowy i adaptacji budynku byłych warsztatów szkolnych na budynek biurowy Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu – Rejon Sprzedaży Wałbrzych (2001),
 2. Projekt remontu i zabezpieczenia budynku mieszkalnego Witoszów Dolny nr 2 (2001),
 3. Projekt zabezpieczenia budynku Kościoła Matki Boskiej Bolesnej w Wałbrzychu, plac Kościelny (2001),
 4. Projekt muru oporowego, Wałbrzych ul. Moniuszki (2001),
 5. Projekt rozbiórki budynków mieszkalnych przy ulicy Młynarskiej nr 2 i 3 w Wałbrzychu z zabezpieczeniem sąsiedniej zabytkowej zabudowy Rynku (2001),
 6. Wielobranżowy projekt Centrum Handlowego „Manhatan” w Wałbrzychu przy ul. Kusocińskiego (2001),
 7. Projekt przebudowy i adaptacji dawnej kuchni i stołówki w domu studenckim na pokoje dla studentów i sale wykładowe, Politechnika Wrocławska, Filia w Wałbrzychu (2002),
 8. Projekt hali obsługi samochodów, Wałbrzych, ul. Topolowa 6 (2002),
 9. Projekt przebudowy byłego przedszkola na potrzeby Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP – Instytut Pedagogiki w Wałbrzychu, ul. Matejki 6 (2002),
 10. Projekt przebudowy i adaptacji budynku byłej piekarni na lokal gastronomiczno-klubowy z częścią mieszkalną, Głuszyca, ul. Sienkiewicza 34 (2002),
 11. Wielobranżowy Projekt przebudowy i adaptacji budynku dawnego sanatorium „Chrobry” na Hotel Uzdrowiskowy, Sokołowsko, gmina Mieroszów, ul. Główna (2003),
 12. Wielobranżowy Projekt przebudowy i adaptacji budynku dawnego szpitala zakaźnego na Dom Seniora, Mieroszów, ul. Szpitalna (2003),
 13. Projekt przebudowy i adaptacji budynku byłej piekarni na lokal gastronomiczno-klubowy, z częścią mieszkalna na piętrze, Głuszyca, ul. Sienkiewicza 34 (2003),
 14. Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków gospodarczych na terenie „Miasteczka Country” w Szczawnie Zdroju (2003),
 15. Projekt przebudowy i zabezpieczenia budynku mieszkalnego w Gryfowie Śląskim, ul. Kolejowa 30 (2003),
 16. Projekt wodociągu tranzytowego w ulicy Włókienniczej w Marciszowie Dolnym (2003),
 17. Projekt zabezpieczenia i remontu balkonów w zabytkowych budynkach mieszkalnych, Kłodzko, ul. Łużycka nr 7 oraz nr 10-12 (2003),
 18. Projekt hali serwisu ogumienia „Oponex”, Wałbrzych, ul. Wrocławska 142 (2003),
 19. Projekt szybu dźwigowego wewnątrz budynku przychodni „Piaskowa Góra”, Wałbrzych , ul. Główna 4 (2003),
 20. Projekt zabezpieczenia budynku mieszkalnego przed wpływami „szkód górniczych”, Boguszów-Gorce, ul. Nowotki 16 (2003),
 21. Projekt ściany oporowej zabezpieczającej zwał (hałdę) „Lech” w Nowej Rudzie przed osuwaniem się do potoku Włodzica (2003),
 22. Projekt przebudowy i remontu pomieszczeń w budynkach przy alei Wyzwolenia 22-24 na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu (2004),
 23. Projekt zespołu sanitariatów przy polu namiotowym na terenie Ośrodka Wczasowego MPK w Pobierowie, ul. Karola Borka (2004),
 24. Projekt rozbiórki zbiorników materiałów sypkich (żelbetowych silosów) na terenie pokopalnianym – pole „Słupiec” w Nowej Rudzie (2004),
 25. Projekt przebudowy i adaptacji budynku mieszkalno-gospodarczego na budynek rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Dworki nr 26 koło Nowej Rudy (2004),
 26. Projekt przebudowy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przychodni „Piaskowa Góra”, Wałbrzych, ul. Główna 4 (2004),
 27. Projekt ogrodzenia terenu kompleksu pałacowo-parkowego w rejonie ulic: Moniuszki, Zamkowej, Młynarskiej i Piotra Skargi w Wałbrzychu (2004),
 28. Projekt wodociągu tranzytowego w gminie Marciszów: od ulicy Włókienniczej do Wieściszowic (2004),
 29. Projekt przebudowy i modernizacji instalacji c.o., wod-kan i elektrycznej w budynku Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze (2004),
 30. Projekt przebudowy – Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki nr 5 w Wałbrzychu na pomieszczenia biurowe Zakładu Gazowniczego z rozwiązaniem komunikacji pomiędzy budynkami nr 1, 3 i 5 oraz z wymianą lub modernizacją wszystkich instalacji wewnętrznych (2004),
 31. Wielobranżowy projekt przebudowy budynku mieszkalno-biurowego, Wałbrzych, ul. Chrobrego 51, inwestor: CST sp. z o.o. (2005),
 32. Projekt konstrukcji wsporczej pod kocioł w budynku kotłowni Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych w Jelczu Laskowicach, ul. Fabryczna 21 (2005),
 33. Projekt dobudowy zewnętrznego szybu dźwigowego w budynku Przychodni „Piaskowa Góra”, Wałbrzych, ul. Główna (2005),
 34. Projekty adaptacji pomieszczeń parteru na mieszkania dla osób niepełnosprawnych w budynkach mieszkalnych w Wałbrzychu, przy ulicach: Armii Krajowej 7, Mickiewicza 32, Batorego 76, Głowackiego 1 (2005),
 35. Projekt monolitycznej żelbetowej ściany oporowej przy budynku mieszkalnym w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 26E (2005),
 36. Projekt remontu elewacji zabytkowego budynku (pałac Tielscha) w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej nr 7A (2005),
 37. Projekt rozbiórki fragmentu budynku mieszkalno-usługowego z zabezpieczeniem części pozostawianej , Boguszów-Gorce , ul. Matejki nr 1 (2005),
 38. Projekt zabezpieczenia muru oporowego w rejonie budynków przy ul. Szmidta nr 1,2,3 w Wałbrzychu (2005).

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/knapczyk/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2740